Immigrant integration survey


Immigrant integration survey je výzkum integrace imigrantů na trhu práce pořádaný výzkumníky z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Navazuje na celoevropskou studii (Constant, Kahanec & Zimmermann; 2010) provedenou renomovaným Institutem pro výzkum práce (IZA) v Bonnu a poskytne mezinárodně srovnatelné aktuální údaje o situaci v České republice.

V první fázi výzkumu (expert opinion survey) byli osloveni experti, kteří se s problematikou integrace imigrantů denně setkávají na praktické úrovni. Experti byli vybírání z organizací sdružujících zaměstnance a zaměstnavatele, státních úřadů a neziskových organizací. Sběr dotazníků pro první fázi výzkumu byl ukončen 31.8. 2015. Použitý dotazník je k nahlédnutí zde. Pokud zamýšlíte dotazník dále využít, kontaktujte, prosím, vedoucí výzkumného týmu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.